Понудата важи до 30.06.2018 година.

POS

16.120 ден. Цена за една лиценца

 • Систем
 • Материјално работење
 • Набавки
 • Малопродажба - On Line
 • Гаранција 12 месеци
 • Сите цени се во денари и без вкалкулиран данок од 5%

SELL

19.530 ден. Цена за една лиценца

 • Сите функционалности од POS
 • +
 • Патни налози
 • Големопродажба
 • Гаранција 12 месеци
 • Сите цени се во денари и без вкалкулиран данок од 5%

SELLSK

19.230 ден. 22.630 ден.

 • Сите функционалности од SELL
 • +
 • Салдаконта
 • Гаранција 12 месеци
 • Сите цени се во денари и без вкалкулиран данок од 5%

SBE

21.895 ден. 25.730 ден.

 • Сите функционалности од SELLsk
 • +
 • Платен промет
 • Главна Книга
 • Гаранција 12 месеци
 • Сите цени се во денари и без вкалкулиран данок од 5%

MBE

24.750 ден. 29.140 ден.

 • Сите функционалности од SBE
 • +
 • Основни средства
 • Сервис
 • Гаранција 12 месеци
 • Сите цени се во денари и без вкалкулиран данок од 5%

EE

30.276 ден. 35.650 ден.

 • Сите функционалности од MBE
 • +
 • Временски анализи
 • CRM
 • Проектен анализатор
 • Гаранција 12 месеци
 • Сите цени се во денари и без вкалкулиран данок од 5%

EEP

35.800 ден. 42.160 ден.

 • Сите функционалности од EE
 • +
 • Производство
 • Гаранција 12 месеци
 • Сите цени се во денари и без вкалкулиран данок од 5%

Enter your keyword