TRONpos

TRONpos

TRONpos е комплетно решение наменето за малопродажни објекти. Прилагоден за работа со голем број на фискални принтери и каси. Софтверот ви овозможува да се задржи прецизна евиденција на целокупното ваше работење и пристап до податоците од оддалечена локација.

Големата заштеда на време и зголемената точност се постигнува при внесување и промена на податоци, ако сите тие операции се изведуваат со помош на софтвер. Процесот на пресметка, приемот на артиклите, промените на цените, префрлувањето од еден во друг магацин, произвотство и др. можат да се направат во еден потег. Осебена важност при заштедата на време и ефикасноста е тоа што програмат ги памти сите промени, податоци и дејвија кои биле некогаш извршени. Ова отвара фанатастични можности на тој начин што податоците можат да се користат за да се направи широк спектар на извештаи и овие извештаи може да се однесуваат на било кој сегмент од процесот на малопродажбата. TRONpos ќе ви озможи точни параметри по кои сакате да креирате извештаи (по датум, години, група на артикли, итн). Извештаите можат да бидат и за прометот на платежните средства (начин на плаќање), за промет на одреден група на артикли, даноци, долгови/побарувања. Сите податоци кои програмата ги памти можат да се користат за подготовка на документи и за сметководство. Со TRONpos ќе ги намалите грешките во системот и ќе си обезбедите квалитетни извештаи.

TRONpos GASTRO
TRONpos GASTRO е наменета за ресторани, кафулиња, барови, односно во угостителската дејнст.
Има потполно прилагодлива платформа и нуди висок квалитет и брза услуга. За работа со простории и маси (може да услужат голем број на гости во еден момент), порачките кои се наменети за во кујна, а ваботените
во кујна да ги добиваат преку печатач, исто така и за секој артикл кој дел од нарачка може да се испечати и да се определи дали е за на шанк или пак кујна. Со ваквиот начин на работење софтверот овозможува користење на повеќе печатачи преку кои се праќаат порачките. Анализи во било кој момент може да се креираат по вработен или на целиот угостителски локал.
Главни функционалности на TRONpos GASTRO се:
– Формирање на артикли со нормативи за пицерии, ресторани, слаткарници итн.
– Поединечни табели за планирање со графички основи + резервации на маси
– Печатење на нарачки дирекно во кујна
– Делење на маси/делење на сметка – француска наплата
– Мулти – кориснички интерфејс

TRONpos Retail
TRONpos касите се ефективен систем за сите видови на малопродажба и услуги, како салони за убавина, цвеќари, пекари или трговија со текстил и чевли и за синџири на малопродажба. Прилагодлива е на
вашите потреби, и сите услуги се достапни за печатач ПОС и интеграција на различни ПОС терминали и е во прилагоден за скоро сите фискални каси и печатари. Зголемувањето на лојалноста на своите клиенти е овозможена преку купони и картички за лојалност, може да формирате специјани понуди, попусти на артикли од одреден производител, како и попусти за специјални настани кои го промовираат вашиот бизнис и да ви помогне да се здобиете со повисоко место меѓу конкуренцијата. Искористете ги предностите на TRONpos касите со своите разлчни опции и попусти за големи купувања или комбинирани (купување на два или повеќе артикли како пакет). Бројните извештаи и статистика ќе ви помогнат да ја подобрите структурата на вашиот бизнис.
Главни функционалности на TRONpos Ретаил
– Модуларен дизајн на комбинација на артикли
– Ралични попусти и специјални цени
– Печатење на декларации + интеграција со бар код читачи
– Креирање и управување на настани
– Издавање на картичи за лојаност
– Крос продажба

TRONpos Android
TRONpos Android софтверот е адаптиран за користење на сите мобилни и таблети кои работат на платформата Android. Лесен за користење, флексибилен бидејќи е погоден за работа на терен. Наменет е за сите видови на компании. Апликацијата веднаш по нејзината инсталација е подготвена за користење. На многу брз и ефикасен начин ги извршува функционалностите како стандардните TRONpos каси, Backup на податоци на SD-картичката и Google Drive, документите може да ги испраќа преку Bluetooth или преку USB.
ТронПОС Андроид наменет е за: угостителство за системот за нарачки од маса до маса и амбулатнта трговија. Наскоро и за издавање на фискални сметки со мобилни каси за секаде каде што е потребно.
За мали бизниси не ви е потребен друг хардвер. Доволен е само таблетот и се имате во него.

TRONpos Retail ЦЕНОВНИК    TRONpos Gastro ЦЕНОВНИК    ПРАШАЛНИК

Enter your keyword