eSystem

eSystem

eSystem со своите модули ги покрива фукнциите за целокупното работењe на Вашиот бизнис. Сите податоци се централизирани на едно место. Поедноставувањето на раработата и создава основа за ефективни извештаи и анализи. Се овозможува и пристап до податоците од оддалечена локација. Систематизира и автоматизира операции кои се вршат секојдневно особено автоматско креирање на документи и извештаи.

ЦЕНОВНИК  ПРАШАЛНИК

eSystem – Моќно решение за успешни компании

 • Создаден за работа на мали, средни и големи компании.
 • Овозможува поврзување на работните процеси во целост.
 • Пристап од било каде во светот и поврзување на сите оддалечени локации на еден централен сервер.
 • Целосни и брзи анализи за работењето на компанијата.
 • Целосна интеграција со интернет продавница (B2C & B2B)
 • Едноставно и брзо ракување во позната околина.
 • Обуката се изведува за неколку часа и корисниците брзо го прифаќаат работењето.
 • Комплетно уредување на правата на пристап на сите вработени.
 • Брзо проширување согласно Вашите потреби.
 • Ниски трошоци за одржување и обновување.
 • Поволни финансиски услови за купување.

eSystem е деловен софтвер кој вклучува персонализација и корисничко приспособување. Со своите функционалности покажува како компанијата ги остварува приходите. Најзначајно за клиентити е едноставното и брзо купување и плаќање на одбраните производи и услуги.

eSustem може да се користи за големопродажба и малопробадажба тогаш посебно се издвојува карактеристика на програмот за автоматски да се формираат сите потребни документи и записи кои го следат патот на артиклите од магацинот на големопродажбата до издавање на фискални сметки.

ЦЕНОВНИК  ПРАШАЛНИК

Enter your keyword