Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in H:\root\home\esoftsolutions-001\www\esoft\wp-content\themes\pithree\g5plus-framework\less\Less.php on line 9108
POS

ПОС

Во трговијата на мало и угостителство веќе не е можно без модерна ПОС каса. Од киоск, бурекџилница или фризер па се до големите малопродажни мрежи и ланци на хотели и ресторани, сите имаат потреба од брза и едноставна каса.

Повеќе
ERP

ЕРП

За успешно водење на едно претпријатие суштинска е употребата на модерен деловен софтвер, бидејќи ова е стратешки ресурс и овозможува остварување на конкурентна предност. Многу луѓе си го поставуваат прашањето, какви информатички решенија да се изберат, колку средства се потребни за инвестиција и каков софтвер да се избере, за да се обезбеди најдобра конкурентност и предност на пазарот во иднина.

Повеќе
WebShop

WebShop-nopCommerce

nopCommerce е e-commerce софтвер со opensource код кој содржи и целосен каталог на производи и позадинска алатка за администрација. nopCommerce е комплетна купувачка кошничка која можете самостојно да ја уредувате. Екстремно е стабилен и се употребува ширум светот.

Повеќе
CMS

CMS-Веб сајт

Есофт Солушн ги нуди на пазарот двата најголеми Web CMS софтвери кои се користат за брза и лесна изработка на веб-сајт. Вклучуваат модели за проширување со дополнителни модули и теми, динамично управување со содржини и лесени се за прилагодување

Повеќе
Services

Услуги

Нудиме изработка на софтвер по желба на корисниците. Нови модули за nopCommerce, Orchard & TRON Inter Centar.

Повеќе
Arhiva

Елекстронска Архива

Електронската архива работи согласно законските прописи во РМ и претставува софтвер за канцелариско и архивско работење. Целосно интегрирано софтверско решение за евидентирање и архивирање на вашата документација.

Повеќе

Enter your keyword